Tehlikeli ırkların beslenmesi hakkında kayıt edilme zorunluluğunu içeren genelge
Bilindiği üzere 7332 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Kanunun 5 inci maddesi kapsamında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14 üncü maddesinin (l) bendi "Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır" şeklinde değiştirilmiştir. Bu kapsamda, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlenmiş olup tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili hususların yer aldığı 07.12.2021 tarih ve 2021-48 sayılı "Tehlike Arz Eden Hayvanlar İle İlgili Genelge" ilişikte gönderilmektedir. Söz konusu Genelgede yer alan "Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekleri, bu Genelge yürürlüğe girdiği tarihte elinde bulunduranlardan, 14.01.2022 tarihine kadar hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığımıza başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında 5199 sayılı Kanunda öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmayacaktır." hükmü ve aşağıda bildirilen genelgede yer alan diğer hükümlerin işlemlerde dikkate alınacaktır

GENELGE
2021-48 7332 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"  14/07/2021  tarihli  ve  31541  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  girmiştir.  Bahse konu  Kanunun  5  inci  maddesi  kapsamında  5199  sayılı  Hayvanları  Koruma  Kanunu'nun  14  üncü maddesinin  (l)  bendi  "Bakanlıkça  belirlenen  tehlike  arz  eden  hayvanları  üretmek,  sahiplenmek, sahiplendirmek,  barındırmak,  beslemek,  takas  etmek,  sergilemek,  hediye  etmek  ve  bunların  ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır." şeklinde değiştirilmiştir. Bu kapsamda, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine dair Bakanlığımızca, İçişleri Bakanlığı, Türkiye  Bilimsel  ve  Teknolojik  Araştırma  Kurumu,  veteriner  fakülteleri,  Türk  Veteriner  Hekimleri Birliği  ve  sivil  toplum  kuruluşu  temsilcilerinden  oluşturulan  komisyon  tarafından;  Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlenmiştir. Bu  minvalde,  5199  sayılı  Kanunun  yukarıda  zikredilen  14  üncü  maddesi  hükmü  uyarınca, Amerikan  Pitbull  Terrier,  Dogo  Argentino,  Fila  Brasilerio,  Japanese  Tosa,  American  Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekleri üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas  etmek,  sergilemek,  hediye  etmek  ve  bunların  ülkemize  girişini,  satışını  ve  reklamını  yapmak yasaklanmış olup bu hükme aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır. Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekleri, bu Genelge yürürlüğe girdiği tarihte elinde bulunduranlardan,  14.01.2022  tarihine  kadar  hayvanlarını  kısırlaştıran  ve  buna  dair  belgeyle  birlikte  Bakanlığımıza başvurarak  veri  tabanına  kayıt  ettirenler  hakkında  5199  sayılı  Kanunda  öngörülen  idari  yaptırım hükümleri uygulanmayacaktır. 14.07.2021 tarihinden önce sahiplenilmiş Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio ırkı  köpeklerden,  14.07.2021 tarihinden  önce  gebe  kalmış  olanların  kısırlaştırma işlemi için hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenecektir. Bu  Genelgenin  yürürlüğe  girmesinden  önce  gebe  kalmış  American  Staffordshire  Terrier  ve American Bully ırkı köpeklerin de kısırlaştırma işlemi için hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenecektir. Bu  hayvanların  ölümü  halinde  Bakanlığa  bilgi  verilecek  ve  kayıttan  düşürülmesi  temin edilecektir. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı, Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanacaktır. Bu  fıkra hükümlerine  aykırı  hareket  edenlere,  on  bir  bin  Türk  lirası  idarî  para  cezası  verilecektir.  Bu  fıkradabelirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilecek ve hayvanlara el konulacak ve hayvan,  konulabileceği  bakımevi  bulunan  en  yakın  belediye  tarafından  hayvan  bakımevine götürülecektir. Söz  konusu  hayvanların  sahibi  olanlar,  hayvanlarını  en  yakın  bakımevine  bırakabilirler.  Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz bin Türk lirası idarî para cezası verilecektir. Yerel  yönetimler  tarafından  kurulan  hayvan  bakımevleri,  bu  madde  uyarınca  teslim  edilen hayvanları kabul etmek zorundadır
  
117 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın